Subsidie SEEH tijdelijk verhoogd: bedragen bekend!

02/06/2020

Subsidie SEEH tijdelijk verhoogd: bedragen bekend!

Goed nieuws voor woningeigenaren en verenigingen van eigenaren die willen isoleren. Met ingang van 1 juni zijn de subsidies met 10% tot 30% verhoogd. Deze verhoging duurt tot het einde van 2020. De nieuwe subsidiebedragen zijn nu bekend.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh/vve/subsidie-voor-energiebesparende-maatregelen/energiebesparende-isolatiemaatregelen

Particuliere woningeigenaren kunnen van deze regeling gebruik maken als zij tenminste twee isolatiemaatregelen (vloer, gevel, dak of glas) laten uitvoeren. De maatregelen moeten van voldoende omvang en kwaliteit zijn. Voorwaarde is verder dat de eigenaar zelf in de woning woont. De hogere subsidiebedragen gelden voor maatregelen die na 1 juni worden uitgevoerd.

Ook VvE’s kunnen van de regeling gebruik maken. De verhoogde tarieven gelden voor aanvragen die na 1 juni worden ingediend.

Als aan de minimale voorwaarden voor de regeling wordt voldaan, zijn er extra subsidiemogelijkheden. Wilt u weten of de SEEH subsidie voor u geschikt is en hoe u optimaal van deze en andere regelingen profiteert? Met een energieadvies van Energiegarant komt u dat allemaal te weten. Vraag hier uw advies aan!