Privacy Policy

07/02/2019

Energiegarant maakt gebruik van persoonsgegevens. Energiegarant neemt hierbij de regels van de Wetbescherming Persoonsgegevens in acht.

Als u producten of diensten van Energiegarant afneemt, verwerkt en bewaart Energiegarant de gegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van het product of de dienst. Energiegarant zal geen andere gegevens aan derden verstrekken dan die gegevens die voor de dienstverlening van derden ten behoeve van de klant noodzakelijk zijn. De klantgegevens worden veilig bewaard en beveiligd voor geautoriseerd gebruik van derden.

WEBDISCLAIMER

Met de toegang tot en het gebruik van de site www.energiegarant.nl stemt u als gebruiker in met de onderstaande voorwaarden en beperkingen.

1. De site verstrekt informatie aan u als gebruiker. Energiegarant geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van deze site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

2. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade of verlies ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door Energiegarant uitdrukkelijk afgewezen.

3. Energiegarant biedt geen garantie voor het continu en foutloos functioneren van deze site.

4. Links naar andere sites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Energiegarant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud die vermeld worden in deze sites of informatiebronnen.

5. Niets uit deze site mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden hergebruikt

6. Energiegarant betracht optimale zorgvuldigheid ten aanzien van de inhoud van deze website. Desalniettemin kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend.

 

Energiegarant

Voor al uw vragen
over energie en besparing.