Informatieplicht energiebesparing verplicht per 1 juli 2019

26/06/2019

Informatieplicht energiebesparing verplicht per 1 juli 2019

Bent u er al klaar voor?

Alle bedrijven met een gasverbruik > 25.000 m3 per jaar of een stroomverbruik > 50.000 kWh per jaar krijgen ermee te maken.

Het activiteitenbesluit zegt dat deze bedrijven energiebesparende maatregelen moeten nemen wanneer deze een terugverdientijd hebben korter dan 5 jaar. Per sector zijn er maatregelen benoemd waarmee hieraan wordt voldaan. Om dit te kunnen bewaken moeten alle bedrijven voor  1 juli registreren welke maatregelen zijn hebben uitgevoerd of  wanneer deze zullen worden gerealiseerd. Dit kan via mijn.rvo.nl.

Na 1 juli kan deze regelgeving worden gehandhaafd en kan uw bedrijf een boete krijgen als u niet aan de informatieplicht hebben voldaan.

Meer informatie over de informatieplicht met link om direct  te registreren: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing

Heeft u hulp nodig bij het voldoen aan de voorwaarden voor de informatieplicht Energiebesparing neemt u dan contact met ons op.